TELEPORTÁCIÓ A GYAKORLATBAN

2018.06.11

AZ INFORMÁCIÓ ÁTVITEL, ALKALMAS A TESTI-LELKI HARMÓNIA MEGTEREMTÉSÉRE

TUDOMÁNY TECHNIKA ROVAT

SZLIMÁK HAJNALKA

    A Matrix Drops készülékről előző számainkban írtunk, "Digitális varázsvessző" címmel.

    Kovács - Magyar Andrást ezúttal arról kérdeztük, hogy amikor a Mátrix Drops számítógép feltérképezi a vizsgált személy állapotát, az egyensúly megteremtésére ajánlott Mátrix Drops cseppekbe hogyan kerül bele az információ?

Féregjárat
Féregjárat

A tavaszi VNTV fesztiválon, Kovács-Magyar András előadásán megtudhattuk, hogy nem egyszerű információ átvitelről van szó, hanem "teleportációval" lehet tartósan rögzíteni a szükséges elemek rezgéseit a készítménybe.


Hogy is működik ez?

Einstein E = m x c² tömeg-energia ekvivalencia képlet magában hordoz egy fontos üzenetet, amikor az anyag felgyorsul, energiává válik, és amikor lelassul, képes anyagi mivoltot ölteni. (A képletnek egyetlen feltétele van, a "c" vagyis a sebesség nem haladhatja meg a fénysebességet.) A tudósok évtizedekig úgy gondolták ezt a felismerést jobb lesz a közvélemény elől eltitkolni, mert féltek a következményektől. Majdcsak húsz év múlva tették közzé ezt a rendkívüli ismeretet. Várták mi lesz a hatás, de meglepődve tapasztalták, hogy semmilyen reakciót nem váltott ki az emberekben. Ugyanis az egyszerű emberek nem értették meg ennek a felismerésnek a korszakalkotó jelentőségét. Eltelt száz esztendő és mindez mára természetes ismeretté vált. Hasonlóan nagy jelentőséggel bírt a fény kettős természetének felismerése is. A fény egyszer hullám, máskor foton megjelenésű.

Ebben a cikkben egy olyan újszerű termékről írunk, amely túlmutat az itt tárgyalt ismereteken. A teleportáció az eddig ismert Einsteini egyetemes képlet határait is túlnőtte.

Sokak számára ismeretes az a tény, hogy a kozmoszban léteznek fekete lyukak. Ezeken a helyeken a fénysebességtől is gyorsabb folyamatok zajlanak. Egészen pontosan ezek a nevezetes pontok képesek elnyelni minden anyagot, energiát, még a fényt is. Tehát ezeken a helyeken túlléptük az E=mxc² egyetemes képlet határait, mivel a c vagyis a sebesség meghaladja a fénysebességét. A fekete lyuknak az ellenpólusa a fehér lyuk. A fehér lyukakból energiák, anyagok lépnek elő, fény vagy égitestek formájában. Mondhatnánk a teremtés kapui ezek a csodálatos pontok. A fekete és fehér lyukak összeköttetésben állnak. Ismert nevük a "féregjárat". E helyek teleportációs csatornák, melyek szingulárisak, vagyis kivételesek.

Matrix Drops  Kubler fotó
Matrix Drops Kubler fotó

Tudjuk tehát, amennyiben felgyorsítjuk az anyagot az hullámmá, rezgéssé válik. Mi történik akkor, ha a fénysebességet meghaladó sebességre gyorsítjuk mindezeket? Egy új dimenzióba kerülünk, ahol már nincs anyag, sem rezgés, megszűnik a tér és az idő. Egyetlen dolog létezik: a tiszta információ. A teremtő információ semmiféle anyagi vagy kvantumfizikai hullámmal, perdülettel, spinnel nem rendelkezik.

A Matrix Dropsok egy téren és időn túli világból kicsatolt különböző intelligens információk. Mindezeket képesek értelmezni a növények, az állatok, az emberek és a különféle entitások.

Az anyag fizikai tulajdonságokkal, az energia hullámtermészettel, míg az információk sajátos viselkedési mintákkal bírnak. Információk öltenek testet az ásványokban és minden élő szervezetben. A felfogásában kissé megrekedt materiális világból történő kiszabaduláshoz szükség volt egy minden szabályt felülíró új nézőpontra. Az új szemléletmód úttörői voltak: Max Planck, Niels Bohr és Werner Heisenberg Nobel-díjas fizikusok.

A Matrix Drops kutatások egyértelműen bizonyították, hogy a mátrix-információs mezők magasan túlszárnyalják a rezgések világát. Az élőlények memóriájában számtalan érzelmi trauma, és azok holografikus levetülése található. A Matrix Drops Computer a hologramok beazonosításával felismeri a bennünk lévő érzelmi elhangolódásokat és zavarokat.

A Matrix Drops

A teleportációs eljárással készült Matrix Drops (MD) készítmény fotóján jól látható a feketelyuk effektus. Hogyan lehetséges mindez? "Ami fent az lent!" Amely folyamatok igazak a kozmoszban, mindazok létrehozhatók a szűkebb környezetünkben is. A Kedves Olvasó elsők között van, aki erről a csodálatos jelenségről értesülhet e megjelent írásban. Az anyagok és élőlények, valamint a lelki tulajdonságok információs mintáit sikerült teleportációs eljárással folyadékokban tárolni és hosszú időre megőrizni. A több ezer quintessencia a Matrix Drops nevet kapta. Már néhány csepp Matrix Drops alkalmazásakor is objektíven mérhető a jelentős auranövekedés, ami az élőlényekre kifejtett pozitív hatás egyértelmű visszaigazolása.

Az Matrix Drops cseppek a tiszta vízen kívül más materiális, vagy higított anyagot nem tartalmaznak, csupán magas szintű információkat. Az Matrix Dropsok olyan erők megfékezésére ösztönöznek bennünket, melyekkel kényszerűen együtt élünk. Ezek lehet egy környezeti mintából felvett rossz tulajdonság, vagy pusztító vírus, gomba, baktérium, parazita... A problémák és a gondok végérvényesen eltűnhetnek. Miként egy szimfónia is a jól behangolt hangszerekkel szól szépen, úgy a lényünk szintén csak a tökéletesen behangolt elemekkel képes a harmonikus működésre. Erre a feladatra képesek a Matrix Drops készítmények.

A gyógyíthatatlannak tűnő betegségek megelőzésének és megoldásainak kódjai címmel a napokban jelenik meg Kovács - Magyar András könyve, A teremtő információt hordozó Matrix Drops alcímmel.

Könyv ajánlás:

A GYÓGYÍTHATATLANNAK TŰNŐ BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSÉNEK ÉS MEGOLDÁSÁNAK KÓDJAI - Kovács-Magyar András

A teremtő információt hordozó Matrix Drops.

Ahogy haladunk előre a könyv lapjainak forgatásakor, betekinthetünk a gyógyító Matrix Dropsok egyedülálló és rendkívül tanulságos világába. Ezzel egyidőben egyre jobban belemerülünk a mindenségtan és teremtő Tudat eszmei, elméleti, tapasztalati és gazdag élményelvi tanulmányozásába.

Ez a könyv az eszes lélek és a vágy lelke munkája - mondaná Platón, ha ma élne. Igen, mert e könyv tudományos is, tapasztalati is, de mindenekelőtt művészi alkotás. A mű, mint művészeti produktum jelenik meg. Elsősorban megismertet azzal a fontos ténnyel, hogy a betegségek jelentős része az emberi lélek egészségével van kapcsolatban, s a gyógyítás nem tudományos és bonyolult definíciókkal érhető el.

Ez az út egy olyan rendszer segítségével járható, amely a betegségekre vonatkozó valódi okokat feltárja, ezeket egységbe rendezi, ugyanakkor pontosan megmutatja a gyógyuláshoz vezető utat.

A könyv bőséges információt közöl a betegségek okait megfejtő Matrix Drops Computerről és az élőlények öngyógyítását vezérlő készítményekről, ennek a hatásos, gyógyító mechanizmusáról, illetve a gyógyuláshoz nélkülözhetetlen Matrix Drops Protokollról. Ez az alkotás egy olyan létérzést teremt, melynek során felismerjük, hogy fizikai testünk az igazsággal szoros és állandó kapcsolatban van, ugyanakkor fizikai testünk mellett megérezzük az igazi szellemiséget is.

Dr. Nagy Attila akadémikus az egyetemes film- és színházművészet doktora

A könyv megrendelhető: Budapest XIV. Tábornok út 11/a

Kovács-Magyar András a VNTV-ben - Riporter: Jakab István