Dr. Ilkei Csaba: bűnbánat nélkül nincs megtisztulás

2019.03.17

"Az önökkel való együttműködés nélkülözhetetlen, de értelmetlen, mert sem személyi biztonságot, sem egyházi perspektívát nem ad."

Dr. Benyik György teológiai tanár esete az állambiztonsággal.

A magyar állam 1927-ben létesítette a Római Magyar Akadémiát, az állam által fenntartott Collégium Hungaricum egyik tagozata volt a Papi Osztály (Egyházi Kollégium), amely a Pápai Magyar Intézet (PMI) elődjének tekinthető a via Giulia 1. szám alatti Falconieri palota II. emeletén.

A Papi Osztályt emelte a PMI rangjára 1940-ben XII. Pius pápa, aki az intézet rektorát maga nevezte ki. Az intézet működése 1943 őszétől szünetelt, 1948-tól 1964-ig emigrációban élő papok - döntően a korábban Rómában és Ausztriában tanultak - működtették.

1964-ben a Vatikán és a Kádár kormány megállapodott abban, hogy 1965. februárjától a római objektum a magyar egyház tulajdonába kerül és a római egyetemeken tanuló magyar papok intézetévé válik .A Pápai Magyar Intézet a Magyar Katolikus Püspöki Kar felügyelete alá kerül, mindenkori vezetőjét (rektor) a magyar állam hozzájárulásával nevezik ki, növendékei csak olyan magyar egyházmegyések lehetnek, akiknek kiküldéséhez a hazai egyházi vezetés hozzájárult. 

Mit tesz egy ember, aki műveletlen, érvei nincsenek, de tetteihez vitathatatlan indokokra van szüksége? Egy ilyen ember azt állítja, hogy Allah akarata szerint cselekszik. Ehhez az szükséges, hogy környezetét is tudatlanságban tartsa. Fel sem vetődhet senkiben a gyanú, hogy Allah bármit máshogy akar, például Allah megbocsájt, vagy szeret!