A Magyar Szent Koronát sámánok tervezték?

2017.12.14

Még az ősi kultúrák is hittek abban, hogy a hanghullámok hatással vannak az emberi szervezetre. Az ókori Kínában már időszámításunk előtt néhány száz évvel, a Han-dinasztia idején használtak egy bronztálat, amellyel ennek dörzsöléssel való megszólaltatása révén gyógyítottak. 

Különleges tulajdonságai miatt ezt a tálat valaha csak a kínai császárok, a "Menny Fiai" használták, és ennek következtében tovább éltek, egészségesebbek lehettek, mint az egyszerű halandók.

A Világegyetem rezgése az, ami a sejtek alkotóelemeit, a fehérjéket is összeilleszti.

Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt! Ez, az ISTENI rendező ERŐ! Az élet egy nagy FRAKTÁLIS rendszer. A Világegyetem rezgése az, ami például a sejtek alkotóelemeit, a fehérjéket is összeilleszti.

A ZENÉLŐ UNIVERSUM GEOMETRIÁJA ALAPJÁN KÉSZÜLT A SZENT KORONA

Abrakadabra = Ábrák a dobra - Hang keltette formák a Szent Koronán: Sámán őseink kifeszítettek egy bőrt a sámán dobra és így rögzítették a TEREMTŐ hangjait. Varázsláshoz, jósláshoz, gyógyításhoz alkalmazták ezeket a rezgés hullámokat: apró szemcséket, őrölt magokat szórtak a dobra: abrak a dobra, ebből lesznek az ábrák, vagyis: ábrák a dobra.

Apró szemcsék olyan formákat alkotnak melyek a világ számos kultúrájában megjelennek. A kereszt és végtelen csomó átmenetek között a Szent Korona felülnézeti képét is megfigyelhetjük. A Tejút, a Nap és a Föld magjának sugárzása és védelmező mezője is megjelenik a dob festésében. A Világegyetem egyetemes rezgése ami megjelenik előttünk.

A Chladni lemez kísérlet:

A tonoszkóp (dobon homok rajzolat) az emberek számára talán nem meglepő. Egy hanggenerátort használunk, a hullám vezető (hangszóró) és a fémlap csatlakozik a hangszóróhoz.

Először liszetet szórunk a lemezre, majd le kell játszani a hangokat, egyre magasabb frekvencián.

Bizonyos frekvenciákon rezeg a fémlemez oly módon, hogy létrehozza a területeket, ahol nincs vibráció.

A liszt "beleesik" ezekbe a területekbe, létrehozva a szép geometrikus mintákat. A hang hatására egy lemezen állóhullámok alakulnak ki a térben, ahova a liszt - porszemek rendeződnek.

A frekvencia növekedésével a hangmagasság egyre összetettebb mintákat hoz létre.

Aranypor a forró lemezre...- A Szent Korona ábrái

A Szent Korona világképe elénk tárja a szakrális geometriát, a rezgés keltette energiaformák világát. Létezik egy szent ereklye a világon, mely szinte az összes vallás jelképrendszereit tárolja. Ez a Szent korona.

Világunk kultúráinak szent szimbólumai a korona felülnézeti és elölnézeti képén keresztül!

A hangrezgés keltette formák fényesen ragyogva tisztítják meg tudatunkat, utat mutatnak a mélyebb megértés felé. Nagyon fontos tudnunk, hogy a Szent Korona felülnézeti képét csak a koronázást végző személyek láthatták. Koronánk felülnézeti és oldalnézeti világmodellje is megjelenik a buddhista mandalákban. 3 dimenzióban értelmezhető.

A Szent Korona pártaelemek elkészítésének egy lehetséges szakrális módja a forró, folyékony arany és zománc hangkezelése. Állóhullámok adta formák 2 és 3 dimenzióban, valamint a Szent Korona jelképrendszerében.

A hangot kitartva, a lemezt lehűtve a forma tárolható. A zöldes színű, aranyba foglalt anyag egy áttetsző, vékony zománc réteg mely az üvegnél is törékenyebb. A mindennapokban a zománccal csak mint bevonattal szoktunk találkozni, a Szent Koronán azonban hordozó nélkül, az anyagában arany mintázattal együtt találjuk meg.

A pártaelemek anyaga hajszálvékony azsúrzománc, benne arany mintázattal.

A hanghullámok vizuális megjelenítése több ezer évre vezethető vissza. Afrikai törzsek több mint ezer éve használják a dobot és növényi magvakat vagy finom port formák előhívására. (Ez esetben a dob mint hangszóró működött, a külső hangokat a "doboz" erősítette fel.)

Az anyagi világ ettől a rezgéshullámtól létezik. Az emberi tudat az összekötő kapocs az éteri és az anyagi világ között. A világon minden rezeg. A világon mindennek hangfrekvenciája van. A világon minden ZEN-ÉL.

Videó linkje:

https://www.youtube.com/watch?v=Pm3p1o2R0ic

Ez a videó egész jól szemlélteti, hogyan hozza létre a rezgés a formát, szerkezetet az anyagban. Hasonló történik bennünk, a testünkben is, az atomméret szintjén és a spirálgalaxisokban is. A tonoszkóp (dobon homok rajzolat) az emberek számára talán nem meglepő. De amit az eltérő sűrűségű folyadékban látunk az valószínűleg újdonság a biologika.tv nézői számára. Azon már meg sem lepődünk, hogy a film tudományos részei VHS videófelvételek (kb húsz évesek). A címre visszatérve, egy költői kérdés: milyen frekvencia lehet az, ami a dns spirálunkat "kirajzolja" a térben, az anyagban? (Megfejtés a filmben.)

A céges blogunk legfrissebb bejegyzései

Olvasd el a heti újdonságokat

Mit tesz egy ember, aki műveletlen, érvei nincsenek, de tetteihez vitathatatlan indokokra van szüksége? Egy ilyen ember azt állítja, hogy Allah akarata szerint cselekszik. Ehhez az szükséges, hogy környezetét is tudatlanságban tartsa. Fel sem vetődhet senkiben a gyanú, hogy Allah bármit máshogy akar, például Allah megbocsájt, vagy szeret!

Dr. Drábik János: Feltárjuk a trianoni gazemberségek hátterét. A Szovjetunió a cseh árulásoknak köszönheti a létét. Moszkvától Prágáig érhetett volna a sor, Leninnel, Sztálinal az élen, ha megköszönik. SOK MAGYART GYILKOLTAK LE!!!